top of page

01

GINECOLOGIA

Embolització de miomes uterins.

Síndrome pèlvica congestiva.

Embolització de varicocele femení.

Tractament de l'hemorràgia postpart.

02

UROLOGIA

Tractament de l'obstrucció ureteral: nefrostomies i col·locació anterògrada de catèters ureterals.

Embolització prequirúrgica de tumors renals.

Embolització d'angiomiolipomes renals.

Tractament del varicocele masculí.

Tractament de les estenosis uretrals benignes.

 Embolització de les artèries prostàtiques per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata.

03

NEUMOLOGIA

Tractament d'afegiment (hemorràgia pulmonar).

Embolització de fístules arteriovenoses pulmonars.

Tractament del tromboembolisme pulmonar (trombectomia).

04

ONCOLOGIA

Biòpsies d'òrgans sòlids.

Ablació percutània de tumors hepàtics, renals i ossis.

Quimioembolització de tumors hepàtics primaris i secundaris.

Embolització portal

Tractaments derivats del tracte biliar/urinari.

Col·locació de reservoris subcutanis

Tractament de l'obstrucció del tub digestiu (còlon, esòfag, stent gastroduodenal).

05

NEFROLOGIA

Tractament de l'estenosi de l'artèria renal.

Col·locació de catèters per a hemodiàlisi i tractament de la disfunció de l'accés vascular.

Biòpsia renal percutània i transjugular.

06

PATOLOGIA VASCULAR VENOSA

Tractament de la trombosi venosa profunda i central aguda, subaguda i crònica (iliocava).

Col·locació i retirada de filtres de vena cava inferior.

Tractament d'estenosi venoses cròniques i obstruccions a qualsevol localització.

07

PATOLOGIA VASCULAR MALFORMATIVA

Tractament percutani i endovascular de malformacions vasculars de baix i alt flux (entorn d'equip multidisciplinar).

08

PATOLOGIA DIGESTIVA

Tractament de l'hemorràgia digestiva alta i baixa.

Embolització d'aneurismes viscerals.

Estudi hemodinàmic hepàtic: manometria portal.

Biòpsia hepàtica transjugular.

Col·locació de gastrostomia percutània.

Col·locació de pròtesis digestives: esofàgica, gastroduodenal, còlon.

Tractament d'obstruccions benignes i malignes de la via biliar: colecistostomies, drenatges biliars, extracció de càlculs biliars, col·locació de pròtesis biliars reabsorbibles (estenosi benignes) i pròtesis definitives (estenosis malignes).

Malaltia urinària o biliar

Tractament de l'hemorràgia gastrointestinal

Tractament de la isquèmia mesentèrica

Tractament de l'obstrucció neoplàsica del còlon.

09

PROCEDIMENTS MÚSCUL-ESQUELÈTICS

Embolització de patologia degenerativa osteoarticular (embolització genicular).

Embolització del pacient politraumàtic.

bottom of page