top of page

RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIONISTA (RVI)

TECNOLOGIA DE VANGUARDIA A HOSPITALS

La millora constant dels materials i dispositius tecnològics permet a la Radiologia Intervencionista, realitzar procediments molt complexos i inaccessibles per a altres disciplines, reduint-ne els riscos i ampliant el perfil de pacients a intervencions mínimament invasives.

La Dra. Alguersuari treballa en estreta col·laboració amb la resta de les especialitats mèdiques i es duu a terme en hospitals amb alt grau de tecnificació (hospitals terciaris) gaudint d'un sòlid reconeixement dins de la comunitat científica i mèdica per la seva enorme transversalitat i aplicabilitat.

AVANTATGES DE LA RVI

Els avantatges de la Radiologia Vascular Intervencionista són nombrosos:

És una disciplina mèdica que utilitza tecnologia d'avantguarda i treballa amb dispositius d'alta precisió garantint més seguretat i eficiència en tots els procediments.

Els tractaments es realitzen mitjançant tècniques mínimament invasives. La Radiologia Intervencionista tracta problemes de salut sense cirurgia mitjançant tècniques tan poc invasives que permeten al pacient recuperar-se de manera més ràpida i indolora, sovint a casa, oferint resultats eficaços.

Disposa d'una elevada eficàcia i seguretat, ja que ofereix els mateixos resultats que l'equivalent quirúrgic i menys riscos per al pacient, per la qual cosa en els darrers anys el nombre d'intervencions de RVI ha augmentat considerablement en substitució dels procediments de la cirurgia tradicional , quan està indicada. (*dades del Servei, 2018 “Informe La subespecialitat de Radiologia Vascular i Intervencionista”).

COM ES REALITZEN ELS PROCEDIMENTS?

Els procediments es realitzen de forma percutània: s'introdueixen a través de la pell catèters o agulles, lesionat mínimament els teixits, podent assolir els òrgans afectats. Aquests procediments es fan mitjançant diferents tècniques d'imatge (fluoroscòpia, tomografia axial computeritzada i ecografia).

 

Dins de les nombroses tècniques d'imatge que ens resulten imprescindibles per a un bon diagnòstic comptem amb:

 

• Fluoroscòpia

• Tomografia Axial Computeritzada (TC)

• Ecografia

• Ressonància Magnètica Nuclear (RM)

• Radiografia

ALTERNATIVA A LA CIRURGIA

L'ús de la Radiologia Intervencionista pot reemplaçar altres intervencions que requereixen de cirurgia oberta i generalment s'aplica en els casos següents:

 

• Tractar malalties i realitzar diagnòstics clínics

• Implantar dispositius subcutanis

• Corregir accidents vasculars

Exemple de procediments:

• Drenatge d'abscessos, toràcic o abdominal, embolització d'aneurismes, arteriografies, realització de biòpsies o col·locació de sonda de gastroiejunostomia, entre d'altres.

ÀREES D'APLICACIÓ

La Radiologia Intervencionista es pot dividir en dues àrees: la diagnòstica i la terapèutica i es pot aplicar en gairebé tots els sistemes i òrgans:

 

• Sistema Circulatori

• Sistema Nerviós Central

• Sistema Múscul-esquelètic

• Abdominal

• Toràcic

• Sistema Urogenital

TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE

El radiòleg intervencionista treballa amb tècniques avantguardes en diagnòstic per la imatge.

El coneixement expert d'aquestes tècniques és fonamental per obtenir la màxima eficiència en els procediments així com sinergies amb altres especialistes que garanteixen una qualitat assistencial excel·lent.

Dins de les nombroses tècniques d'imatge que ens resulten imprescindibles per a un bon diagnòstic comptem amb:

 

Tomografia Axial

• Computeritzada (TC)

• Ecografia

• Ressonància Magnètica Nuclear (RM)

• Radiografia

bottom of page