top of page

INTERVENCIONISME ONCOLÒGIC

L'intervencionisme oncològic es contempla des d'una estreta col·laboració i coordinació amb l'oncòleg, establint un pla individualitzat d'abordatge de cada tumor o complicació associada al tumor, sempre prioritzant-se el confort, la millora de la qualitat de vida i fent un balanç risc/benefici personalitzat i compartit amb la persona.

 

La Dra. Alguersuari Cabiscol ha centrat la seva activitat en els tractaments oncològics següents:

 

Biòpsies percutànies de lesions potencialment malignes.

• Ablacions percutànies de tumors renals, hepàtics, pulmonars i ossis.

• Embolització de tumors.

• Quimioembolització arterial de tumors.

• Tractaments derivatius en cas d'obstrucció de la via urinària, biliar o digestiva.

• Embolització portal prequirúrgica.

 

 

ABLACIÓ PERCUTÀNIA DE TUMORS

Què és?

L'ablació percutània de tumors és procediment radiològic intervencionista mínimament invasiu, sense cirurgia, que utilitza diferents fonts d'energia, com ara la radiofreqüència o el microones per destruir cèl·lules tumorals, amb resultats tan eficaços com l'alternativa quirúrgica, quan n'hi ha.

 

Procediment

 

L'ablació d'un tumor consisteix a destruir-lo col·locant una agulla o diverses al tumor a través de la pell guiant el procediment mitjançant tècniques d'imatge diferents (TC i/o ecografia).

Es poden tractar tumors al fetge, el ronyó, el pulmó, el tiroide i l'os, amb resultats tan eficaços com la cirurgia, preservant al màxim l'òrgan sa adjacent.

L'ablació tumoral requereix sedació o anestèsia i un ingrés hospitalari mínim (24-48 hores).

La recuperació és molt més ràpida i els riscos molt menors per al pacient en comparació de la cirurgia.

De fet, estan especialment indicats en pacients amb risc quirúrgic elevat.

Ablació Percutània de Tumor Renal

Quimiomebolització d'hepatocarcinoma

Tractament derivatiu de la via biliar

bottom of page